ရတုတံခြန္စိုက္သူလို ့ ပညာရွင္တခ်ိဳ ့က မွတ္ခ်က္ခ်ရေသာ ေတာင္ငူဘုရင္ နတ္သ်ွင္ေနာင္၏ ခ်စ္သူ ရတုအဖဲြ ့ခံ ရာဇဓာတုကလ်ာရဲ ့ အေၾကာင္းေလးပါ။ ဟံသာ၀တီဘုရင္ ဘုရင့္ေနာင္နွင့္ တပယင္း စတုဂါမဏိသမီး ရွင္ေထြးလွတို ့ သင့္ၿမတ္ရာမွ ရာဇဓာတုကလ်ာကို ဖြားၿမင္ခဲ့ပါသည္။ အစ္ကိုေတာ္က ေနာင္တြင္ ဇင္းမယ္ဘုရင္ေနာ္ရထာေစာ ၿဖစ္၏။ သကၠရာဇ္ ၉၂၁ ၊နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၄ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန ့ သူမဖြားၿမင္ခ်ိန္မွာ ဟံသာ၀တီၿမိဳ ့ေတာ္ ပဲခူးမွာ " မဟာ ေစတီေတာ္ၾကီး " ကိုတည္၍ ဌာပနာေသာေန ့ၿဖစ္သည္။
    ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္တို ့ကို ဌာပနာမည့္ေန ့တြင္ ဖြားၿမင္ေတာ္မူသၿဖင့္ ရာဇဓာတုကလ်ာဟု အမည္ေခၚတြင္ေစ ခဲ့သည္။ ခမည္းေတာ္မွာ သူမကို ခ်စ္ၿမတ္နိုးေတာ္မူ၍ တပင္တိုင္ၿမနန္းၿဖင့္ စံၿမန္းေစသည္။ယခု ပဲခူးၿမိဳ ့ အေရွ ့ေၿမာက္ ေထာင့္ ဟသၤာကုန္းဘုရား အေရွ ့ဘက္ရွိ ေသာ္ကဥယ်ာဥ္သည္ ရာဇဓာတုကလ်ာ စံၿမန္းခဲ့ေသာေနရာဟု လူအမ်ား ေၿပာဆိုၾကသည္။
    သူမ၏အလွေၾကာင့္ တူ၀ရီးေတာ္ေသာ ငါးဆူဒါယကာနႏၵဘုရင္နွင့္ အင္း၀ဘုရင္ သတိုးမင္းေစာတို ့တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး အေသသတ္ၾကေသာ စစ္ပဲြလည္းၿဖစ္ခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ ၉၄၈ တြင္ ငါးဆူဒါယကာမင္းတရားၾကီး ယိုးဒယားသို့ ခ်ီတက္ေတာ္မူစဥ္ သားေတာ္အိ္မ္ေရွ ့မင္းသား မဟာဥပရာဇာကို ၿမိဳ ့ေစာင့္ထားေတာ္မူခဲ့သည္။ အိမ္ေရွ ့မင္းသည္ အခြင့္ေကာင္းကို လက္လႊတ္မခံဘဲ ခမည္းေတာ္မရွိခိုက္ ရာဇဓာတုကလ်ာအား အိမ္ေရွ ့မိဖုရားေၿမွာက္လိုက္သည္။ စင္စစ္ ၄င္းတို ့နွစ္ဦးသည္ သကၠရာဇ္ ၉၄၄ ကတည္းက တိတ္တခိုး ခ်စ္ၿမတ္နိုးခဲ့ၾကသည္ဟု သမိုင္းကဆိုပါသည္။ ခ်စ္သူနွစ္ဦးေပါင္းဖက္ခိ်န္တြင္ အိမ္ေရွ ့ဥပရာဇာက သက္ေတာ္ ၃၂ နွစ္၊ ရာဇဓာတုကလ်ာမွာ ၂၇ အရြယ္ၿဖစ္၏။
    အိမ္ေရွ ့မိဖုရားအၿဖစ္ ၆ နွစ္တာ စံၿမန္းၿပီးေနာက္ သူမအသက္ ၃၃ နွစ္အရြယ္တြင္ သူမ၏ မဟာဥပရာဇာ နတ္ရြာစံ၏။ ၄င္းနတ္ရြာစံၿပီး ၁၀ နွစ္အၾကာ သကၠရာဇ္ ၉၆၄ တြင္ နတ္သ်ွင္ေနာင္၏ ခမည္းေတာ္သည္ ေတာင္ငူ ေရႊနန္းကို စိုးစံေတာ္မူေသာအခါ သားေတာ္ၾကီး နတ္သ်ွင္ေနာင္ကို အိမ္ေရွ ့အရာေပး၏။
    အိမ္ေရွ ့မင္းၿဖစ္ေသာအခါ သူၿမတ္နိုးလွစြာေသာ ရာဇဓာတုကလ်ာကို စံုဖက္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရာဇ ဓာတုကလ်ာမွာ အသက္ ၄၄ နွစ္၊ နတ္သ်ွင္ေနာင္က ၂၄ နွစ္မ်ွသာရွိေသးသည္။ ရာဇဓာတုကလ်ာထက္ အသက္ ၂၀ နွစ္မ်ွ ငယ္သည္။
`    နတ္သ်ွင္ေနာင္သည္ ရတုကဗ်ာမ်ားစြာ ေရးဖဲြ ့ခဲ့သည့္အနက္ မယ္ဖဲြ ့ ၂၆ ပုဒ္ေရးသားခဲ့သည္။ ဆရာၾကီး ေမာင္သာနိုးက- " နတ္သ်ွင္ေနာင္အစဲြၾကီး စြဲလန္းခဲ့တယ္လို ့ေၿပာၾကတဲ့ ရာဇဓာတုကလ်ာဖဲြ ့ပါရယ္လို ့အမွတ္အသား ရွိတဲ့ ရတုက တင့္လွေပဟန္ တစ္ပုဒ္တည္းပဲ ၿဖစ္တယ္ " လို ့ဆိုပါသည္။
    ထိုရတုအၿပည့္အစံုမွာ-
(ပ)" တင့္လွေပဟန္၊ ဖက္မဲ့ရန္တည့္၊ ေၿခာက္တန္နတ္ရြာ၊ ဘံုကလာသို ့၊ ၿပာၿပာလတ္လတ္
  မြတ္မြတ္ေရးေခ်၊ ထံုးေနမေက်ာ၊ ပန္းေရာဆံၾကာ၊ ခ်တိုင္းသာလ်ွင္၊ ေရႊ၀ါဖိတ္ရႊင္း၊
  ထည္ခ်င္းစံပယ္၊ နံ ့ၾကြယ္လွိဳင္ၾကဴ၊ မဥၹဴမ်က္မည္း၊ ေပၚထပ္စည္းနွင့္၊ မရည္းမထင္၊
  ၿဖဳတ္ခ်ည္းၿမင္က၊ နတ္ပင္ယိုးမွား၊ ၀ိုး၀ါးေတြးခၽြတ္၊ စိတ္လံုးညႊတ္သည္။    ။
ဘံုထြတ္နန္းေတာင္ ေနတို ့ေလာ။
(ဒု)ရင့္မ်ွေရြက်န္၊ ရြက္မၿခြန္တည့္၊ ၀ါၾကန္နီိေမာင္း၊ ပင္တိုင္းေၿပာင္းက၊ သက္ေပါင္းထင္ယံု၊
လွနိတုံလည္း၊ ပန္းစံုေရာရွက္၊ ထံုးၿမိတ္ရြက္နွင့္၊ လိုက္ဖက္တင့္မွတ္၊ ကိုယ္၀တ္ေတာ္မွာ၊
မလႅာရနံ ့၊ ေမႊးပ်ံ ့ၾကိဳင္ရႊင္း၊ ပယင္းေရႊရည္၊ ပြတ္လဲ့ၾကည္သို ့၊ ၿမရည္ေၾကာစိမ္း၊
လဲ့လဲ့ရွိမ္းမ်ွ၊ ခပ္သိမ္းကလ်ာ၊ ရွုဘြယ္သာလ်ွင္၊ သိဂၤါလ်ွံေတာက္၊ လက္ေကာက္လက္ၾကပ္၊
ရည္လ်ွပ္ဆံက်င္၊ မ်ွမထင္လည္း၊ တိုင္းပင္တင့္မွတ္၊ လွေခါင္ထြတ္သည္။    ။
ၾကာနတ္တန္းေဆာင္ ေပတို ့ေလာ။
(တ) ဆင့္ခ်ေခြသြန္၊ ရက္မခ်န္တည့္၊ ယုဂန္အလံုး၊ ၿမရည္ဖုံးသား၊ လွဆံုးတင့္ေန၊
ထံုးသားေရလည္း၊ ေထြေထြၾကည့္တိုင္း၊ ၿပစ္မ်ိဳးရွိဳင္းသည္၊ စံခိုင္းေလွာ္သစ္၊ ေရႊနွယ္နစ္မ်ွ၊
တင္ၿပစ္မစက္၊ လဲ့လဲ့ညက္ကို၊ ထက္နတ္ဘံုေန၊ ခုသာေၾကြသို ့၊ တင့္ေနရွုေၿမာ္၊
အေက်ာ္ပ်ံ ့မႊန္း၊ ၀င္းၿငိမ့္ရႊန္းကို၊ ေတာင္နန္းေနေလာ၊ နတ္ေပေလာဟု၊ ေတြးေတာေခ်မိ၊
တပ္မသိခဲ့၊ ၿမင္မိၿဖဳတ္ၿခည္း၊ ေၿမာ္ကတည္းက၊ အူသည္းစံုညႊတ္၊ သက္လံုးၿပတ္သည္။    ။
လ်ွံပတ္ထြန္းေရာင္ေ၀တို ့ေလာ။ "
နတ္ပင္ယုိးမွားရတယ္လို ့ဆိုေသာ အလွဘုရင္မေလး ရာဇဓာတုကလ်ာမွာ ၇ လတာ နတ္သ်ွင္ေနာင္နွင့္ ေပါင္းသင္း ၿပီးေနာက္ သကၠရာဇ္ ၉၆၄ (မူကြဲ ၉၆၅) တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ကံကုန္ေတာ္မူေလသည္။
 ဧပရယ္ေဆြေဆြ

Posted by ဧပရယ္ ေဆြေဆြ on Friday, August 2, 2013

0 comments

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

۞۞۞အခ်ိန္သည္လူ၏တန္ဖိုး۞۞۞

۞۞۞ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါတယ္۞۞۞


hit counter

۞۞۞ကိုယ္ေတာ္စာေပ۞۞۞

http://www.kotawsarpay.com/

۞۞۞အြန္လိုင္းေရႊဝထၳဳတိုဆု۞۞۞

۞۞۞ဘေလာ႔ခရီးသည္۞۞۞

http://www.aungsanmks.com/

۞۞۞like လုပ္ေပးခဲ႔ပါဦးေနာ္۞۞۞

Popular Posts

Blog Archive

Member ဝင္ေပးဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္

သီခ်င္းေလးေတြနားေထာင္ၾကမယ္

dancer photo dancer_zpsbd8f2ed7.gif
သီခ်င္းေတာင္းခ်င္ပါက dj@mmyos.com ကိုအပ္၍ ေတာင္းဆိုႏို္င္ပါသည္

လိုအပ္သည္မ်ားေျပာၾကားခဲ့ပါေနာ္

Total Pageviews

လာေရာက္အားေပးၾကသူမ်ား

လာေရာက္သူတို႔ရဲ႕စကားသံေလးမ်ား

flag counter

Flag Counter